הסרת ניקוד

בדף זה ניתן לנסות ולהסיר ניקוד מאותיות עבריות
(הסרת הניקוד אינה מבוצעת לפי כללי הכתיב המלא, אלא מחליפה אותיות מנוקדות באותיות רגילות)
 

טקסט מנוקד

  

טקסט נקי